கிறுக்கல்-9 | 04-01-2019

வெற்றியை நோக்கி பயணிப்பதைவிட !
அன்பை நோக்கி பயணிப்பதே சிறந்தது !!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment