கிறுக்கல்-6 | 03-01-2019

ஆதாயம் தரும் நட்பை வளர்ப்பதைவிட,
அன்பை தரும் நட்பை வளர்ப்பதே சிறந்தது !!!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 1 comment |

1 comment :

  1. நிறைநீர நீரவர் கேண்மை பிறைமதிப்
    பின்னீர பேதையார் நட்பு

    ReplyDelete