கிறுக்கல்-38 | 13-01-2019

எது வேண்டும்?
தோல்வியில் நம்பிக்கை,
வெற்றியில் பணிவு,
உழைப்பில் நேர்மை,
காதலில் கண்ணியம்,
பார்வையில் பரிவு,
கோவத்தில் அமைதி,
புகழில் தன்னடக்கம்,
குழப்பத்தில் தெளிவு,
செயல்களில் ஒழுக்கம்.


மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment