கிறுக்கல்-25 | 08-01-2019

நம் ஆடம்பர தேவைகளை முடிந்தவரை
குறைந்துக்கொண்டு !
அடிப்படைத் தேவைகளுக்கு அள்ளாடும்
மக்களுக்கு உதவிட முயற்சிபோம் !!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 1 comment |

1 comment :

  1. அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்குந்தாழ் ஆர்வலர்
    புண்கணீர் பூசல் தரும்

    ReplyDelete