கிறுக்கல்-20 | 07-01-2019

மற்றவர்களின் உணர்வுகளுக்கு மதிப்பளித்து  !
செவி சாய்த்து !! ஆறுதல் அளிப்பவனே !!!
உண்மையில் மனிதன் ஆவான் !!!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 3 comments |

3 comments :

  1. அன்பிலார் எல்லாம் தமக்குரியர் அன்புடையார்
    என்பும் உரியர் பிறர்க்கு

    ReplyDelete