கிறுக்கல்-16 | 06-01-2019

தர்மத்திற்கு எதிராக சுயநலத்தின் உச்சமாய் !
மக்களின் அடிவயிற்றில் அடிக்கும் அநீதியை !!
சக மனிதர்களாகிய நாம்
கைகோர்த்து !
அநீதியை எதிர்த்து "எழுச்சி" பெற வேண்டும் !!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment