பொய்மையை புறம்தள்ளி,
மெய்யின் பின்னோடும் மனமிது !
காரணங்களை தேடாமல்,
காரியங்களை நிறைவேற்றும் மனமிது !

அறிவை புறம்தள்ளி,
அன்பின் பின்னோடும் மனமிது !
குறைகளை தேடாமல்,
நிறைகள் நிறைந்திருக்கும் மனமிது !

அகந்தையை புறம்தள்ளி,
அன்போடு பழகும் மனமிது !
வலிகள் பல சுமந்தாலும்,
புன்னகையை மறவா மனமிது !

தோல்விகளை புறம்தள்ளி,
வெற்றியின் பின்னோடும் மனமிது !
தோல்விகள் தொடர்ந்தாலும்,
முயற்சியை கைவிடா‌ மனமிது !

2 comments Read More

வறுமையில் வாழ்வோரை வாழ்விக்க,
நாம் முயல்வோம் !
பிறர் வலி உணர்ந்து எப்பொழுதும்,
நாம் வாழ்வோம் !
தனிமையில் தவிப்போரை தாங்கிடவே,
நாம் சேர்வோம் !
துயரெதுவும் தொடராமல் வாழ்ந்திட,
நாம் வழிசெய்வோம் ‌!
துரோகத்தில் வீழ்ந்தோரை விழித்தெழவே,
நாம் முயல்வோம் !
அன்புக்கு ‌ஏங்குவோருக்கு அடைகளமாய்,
நாம் வாழ்வோம் !
அறம் செய்தே நம் வாழ்வை எப்பொழுதும்,
நாம் வெல்வோம் !

1 comment Read More

நேர்மையில் ஊறிய நெஞ்சிது,
அச்சம் அறியாதது !
உழைத்தே பழகிய கரமிது ,
ஏமாற்ற தெரியாதது !
தோல்விகள் பலசுமந்த தோளிது,
மற்றவர்களுக்கு பாரமாகதது !
முயற்சியை மூச்சென சுவாசிக்கும் உடலிது,
தோல்விகளுக்கு அஞ்சாதது !
2 comments Read More
நிறம் மாறும் மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
நிஜம் தேடும் இதயமே ? சற்று‌ நில் !
முகமூடி அணியாமல் நீ வாழ்ந்தால்,
உன்னை உடைத்தெறியும் உலகிது !!

பணத்தின் பின்னோடும் மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
குணம் தேடும் இதயமே ? சற்று‌ நில் !
பணம்யின்றி நீ வாழ்ந்தால்,
உன்னை துச்சமென தூக்கியெறியும் உலகிது!!

துரோகத்தில் ஊறிய மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
நட்பை எதிர்நோக்கும் இதயமே ? சற்று‌ நில் !
உயிர் கொடுக்கும் நட்பாக நீ வாழ்ந்தால்,
உன்னை முதுகில் குத்தும் உலகிது !!

ஊழலில் ஊறிய மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
நேர்மையை தேடும் இதயமே ? சற்று‌ நில் !
நீதி, நாயமென நீ  வாழ்ந்தால்,
உன்னை நிர்மூலமாக்கும் உலகிது !! 

அதிகாரத்தை விரும்பும் மனிதர்கள் நடமாடும் பூமியில் !
அன்பை எதிர்நோக்கும் இதயமே?சற்று‌ நில்
அன்புக்கு அடிமையாய் நீ வாழ்ந்தால்,
உன்னை அடக்கியாளும் உலகிது !!

4 comments Read More


நான் என்ற அகந்தையை ஒருபோதும்,
வளர்காதே !
மனிதர்கள் எல்லோரும் சமம் என்பதை,
ஒருநாளும் மறக்காதே !!

தவறு இழைத்தால் மண்டிடவும்,
தயங்காதே !
தவறு இழைக்காமல் தண்டித்தால், தட்டிக்கேட்க அஞ்சாதே !!

தன்மானத்தை எதற்காகவும் எப்பொழுதும்,
இழக்காதே !
தோல்விகள் தொடர்ந்தாலும்நம்பிக்கையை
கைவிடாதே !!


Leave a Comment Read More