தன்னம்பிக்கையே !
என் தார்மீக மந்திரம் 👆
நேர்மையே !
நான் விரும்பும் அடையாளம் 👆
தன்மானமே !
என் தலைமுறையின் வழிபாடு 👆
உண்மையே !
நான்‌ செல்லும் பாதை 👆
உழைப்பே !
என் வாழ்வின் மூலதனம் 👆
புன்னகையே !
நான் கொண்ட சொத்து 👆
அன்பே !
என் வாழ்வின் அடித்தளம் 👆
மனிதமே !
நான் கொண்ட கொள்கை 👆


5 comments Read More
உழைத்துக்கொண்டே இரு,
ஒருநாள் ! நம் உழைப்பு அங்கீகாரம்
பெற்றே தீரும் !!
நம்பிக்கை விதைத்துக்கொண்டே இரு,
ஒருநாள் ! நாம் விதைத்தவையாவும் விளைந்தே தீரும் !!
முயன்றுக்கொண்டே இரு,
ஒருநாள் ! முயற்சி நம்மை முன்
நகர்த்தியே தீரும் !!
அறிவை பகிர்ந்துக்கொண்டே இரு,
ஒருநாள் ! பகிர்ந்தவை பண்மடங்கு பெறுகியே தீரும் !!
மனிதத்தை போற்றிக்கொண்டே இரு,
ஒருநாள் ! மனிதர்கள் அனைவரும்
மாறியே தீருவார்கள் !!!4 comments Read More
போலி முகங்களும் !
பொய் பேச்சுகளும் !
ஏமாற்றும் கண்களும் !
புறம்பேசும் வாய்களும் !
அழிக்க துடிக்கும் அறிவும் !
இரக்கமற்ற இதயமும் !
படைத்த சில மனிதர்களுடன்,
என் வாழ்வின் ஒரு நொடி பொழுதும்,
நான் செலவிடேன் !!!


2 comments Read More
தோல்வியில் தளராதே !
வெற்றியில் திளைக்காதே !
நம்பிக்கையை இழக்காதே !
உழைப்பதை நிறுத்தாதே !
முயற்சியை கைவிடாதே !
அன்பை மறவாதே !
வாழ்க்கையை ஒருநாளும் வெறுக்காதே 👆


1 comment Read More
பிறர் உழைப்பை திருடாதே !
பிறர் பணத்தில் வாழாதே !
பிறர் உயர்வை தடுக்காதே !
பிறர் துன்பத்தை இரசிக்காதே !
பிறர் இன்பத்தை கெடுக்காதே !  
பிறரை ஏமாற்றி என்றுமே பிழைக்காதே!


2 comments Read More