கிறுக்கல்-19 | 07-01-2019

தவறுகளை பெரியதாக்காமல் !
திருத்திக்கொள்ள வாய்ப்பு அளிக்கும் !!
மனதே சிறந்தது !!!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 1 comment |

1 comment :

  1. அன்பீனும் ஆர்வம் உடைமை அதுஈனும்
    நண்பென்னும் நாடாச் சிறப்பு

    ReplyDelete