கிறுக்கல்-13 | 05-01-2019


கோவம் !
பொறாமை !!
வஞ்சகம்யற்ற  !!
மனதே  "கடவுள்" !!!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 1 comment |

1 comment :

  1. மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
    நிலமிசை நீடுவாழ் வார்

    ReplyDelete