கிறுக்கல்-23 | 08-01-2019

முதலில் கடினமாக தோன்றும் எதுவும்,
இறுதிவரை கடினமாகவே இருப்பதில்லை !
நம்பிக்கையோடு முயற்சித்தால்,
வெற்றி நிச்சயம் !!

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 2 comments |

2 comments :

  1. சுழன்றும்ஏர்ப் பின்ன துலகம் அதனால்
    உழந்தும் உழவே தலை

    ReplyDelete