கிறுக்கல்-84 | 25-04-2019

தவறுகளை தட்டிக்கேட்டு,
"பழகிக்கொள்"
தேவையற்ற விமர்சனங்களை,
"தவிர்த்துக்கொள்"
சுயநல போக்கை சற்றே
"விலகிக்கொள்"
தன்மானம் தளராமல்,
"பார்த்துக்கொள்"
தன்னம்பிக்கையை நாள்தோறும், வளர்த்துக்கொள் !
ஞாபகங்களை சிதறாமல்,
"சேர்த்துக்கொள்"
வாழ்க்கையை பிறருக்கு பயனுள்ளதாக
"மாற்றிக்கொள்"


மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment