கிறுக்கல்-78 | 16-04-2019

விழித்திருப்பது விடியலுக்காக அல்ல?
வெற்றிக்காக !
காத்திருப்பது கட்டளைக்காக அல்ல?
கடமைக்காக !
உழைப்பது வெற்றிக்காக அல்ல?
உண்மைக்காக !
போராடுவது ஆடம்பரத்துக்காக அல்ல?
அடிப்படைக்காக !


மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 4 comments |

4 comments :