கிறுக்கல்-65 | 10-03-2019

தடைகளுக்கு அஞ்சாமல் !
      தன்நலம் பாராமல் !
தலைகணம் இல்லாமல் !!
      தற்பெருமை கொள்ளாமல் !
தன்மானம் குன்றாமல் !
      தர்மம் தோற்காமல் !!
தவறுகள் புரியாமல் !
      தரம் தாழாமல் !!
வாழ்பவனே உயர்ந்த மனிதன் :)

மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 3 comments |

3 comments :