கிறுக்கல்-62 | 28-02-2019


வெற்றியை மட்டுமே நோக்கி பயணிப்பவனுக்கு?
தோல்வியின் மேல் எப்பொழுதும்
பயம் இருக்கும் !
வெற்றியும் ! தோல்விவும் !! சமமென
உணர்ந்தவன் என்றுமே ‌பயமறியான் !!!மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| Leave a Comment |

No comments :

Post a Comment