கிறுக்கல்-58 | 10-02-2019


நேர்மையில் ஊறிய நெஞ்சிது,
அச்சம் அறியாதது !
உழைத்தே பழகிய கரமிது ,
ஏமாற்ற தெரியாதது !
தோல்விகள் பலசுமந்த தோளிது,
மற்றவர்களுக்கு பாரமாகதது !
முயற்சியை மூச்சென சுவாசிக்கும் உடலிது,
தோல்விகளுக்கு அஞ்சாதது !
மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 2 comments |

2 comments :