கிறுக்கல்-90 | 13-05-2019

தோல்வியில் தளராதே !
வெற்றியில் திளைக்காதே !
நம்பிக்கையை இழக்காதே !
உழைப்பதை நிறுத்தாதே !
முயற்சியை கைவிடாதே !
அன்பை மறவாதே !
வாழ்க்கையை ஒருநாளும் வெறுக்காதே 👆


மோகன் இலட்சுமணன்
முயற்சி மட்டுமே நம்மை முன் நகர்த்தும் !!!


| 1 comment |

1 comment :